top of page
 • Writer's pictureWeb3 Space

Hướng Dẫn Tham Gia Testnet Dự Án Base – Layer 2 Được Phát Triển Bởi Coinbase

Sàn giao dịch tập trung (CEX) lớn nhất thị trường Hoa Kỳ là CoinBase vừa cho ra mắt một mạng lưới Blockchain Layer 2 với tên gọi là Base và đây cũng là một cơ hội mới cho người dùng trải nghiệm testnet cũng như tìm kiếm airdrop. Trong bài viết này, Hak Research sẽ hướng dẫn mọi người tham gia trải nghiệm testnet dự án Base để tìm kiếm cơ hội airdrop.

Tổng Quan Về Base

Base là một Blockchain Layer 2 được xây dựng trên mạng lưới của Ethereum và sử dụng công nghệ Optimistic Roll-up dựa trên OP stack của Optimism. Với tiềm lực từ một sàn giao dịch lớn đi kèm một trong những công nghệ Layer 2 tốt nhất thời điểm hiện tại, Base sẽ có một tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai.

Tuy CoinBase là một sàn giao dịch đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoáng, tuy nhiên vẫn có lý do để sàn giao dịch này có thể ra mắt một token trong tương lai:

 • Phương thức phát hành là fairlaunch bằng cách airdrop thay vì bán ICO, CoinBase sẽ có thể tránh khỏi được các vấn đề pháp lý đặc biệt là từ SEC.

 • Optimism Foundation là đơn vị phát triển OP stack cũng như hệ sinh thái Optimsim cũng đã cho ra mắt token và làm cho hệ sinh thái tăng trưởng rất tốt.

 • Các hệ sinh thái được phát triển bởi các sàn giao dịch tập trung khác như BNB Chain, OKX Chain,.. cũng có những token native để làm phí giao dịch cũng như incentive, vì vậy nếu Base không có token thì sẽ rất khó để cạnh tranh với các bên còn lại.

Hướng Dẫn Tham Gia Testnet Dự Án Base

Bước 1: Thêm mạng Base Goerli Testnet vào ví • Truy cập: https://chainlist.org/

 • Tích vào Include Testnets.

 • Tìm kiếm mạng Base Goerli Testnet và thêm vào ví Metamask.

Bước 2: Faucet ETH làm phíMọi người cần faucet phí trên Layer 1 Goerli Testnet bằng các nguồn sau:

 • Goerli faucet từ Alchemy: https://goerlifaucet.com/

 • Đào ETH testnet: https://goerli-faucet.pk910.de/ (mọi người lưu ý rằng việc đào sẽ cần phải sử dụng tài nguyên máy nên không khuyến khích sử dụng trên máy yếu)

Bước 3: Bridge token từ Goerli sang Base Goerli • Truy cập: https://bridge.base.org/deposit

 • Chọn vào Deposit và chuyển ETH từ mang lưới Goerli sang Base Goerli (mọi người lưu ý giữ lại một phần ETH để làm phí cho các giao dịch sau này).

 • Sau khi thực hết các bước bên dưới, mọi người có thể Bridge token trở lại với mạng lưới Goerli bằng cách chọn vào Withdraw và claim tại phần Transactions.

Bước 4: Tham gia Guild từ Base • Truy cập: https://guild.xyz/buildonbase

 • Kết nối ví kèm với các tài khoản mạng xã hội như Twitter, Discord sau đó thực hiện các nhiệm vụ đơn giản.

 • Thả star vào các bài đăng trên Github được chỉ định.

 • Ngoài ra còn các nhiệm vụ cần phải nắm giữ NFT thì mọi người có thể mua trên OpenSea với Base Maxi và BASEd and Optimistic.

Bước 5: Trải nghiệm các dApp trên Base


Hiện tại các dự án testnet trên Base vẫn chưa chạy quá nhiều, Hak Research sẽ cập nhật thêm vào bài viết này trong tương lai.

Mọi người có thể mint thử nghiệm NFT Hak Research trên mạng lưới này:

 • Truy cập: https://apetimism.com/launchpad/hak

 • Kết nối ví với mạng Base Goerli và tiến hành mint.

Tổng kết

Dù chưa có thông tin chính thức nào về một token native cho Base cũng như một đợt airdrop, tuy nhiên vì làm testnet là miễn phí nên mọi người nên cố gắng trải nghiệm thật trải nghiệm thật nhiều để không bỏ lỡ cơ hội trong tương lai.

36 views0 comments
bottom of page